Giới thiệu

JpBaito được thành lập để giúp đỡ các bạn du học sinh đang khó khăn trong việc tìm được 1 công việc phù hợp. Không chỉ riêng về baito mà JpBaito còn giúp đỡ chia sẽ những kinh nghiệm sinh sống ở Nhật bản. Cùng nhau tạo 1 cộng đồng người Việt nam ở Nhật bản lớn mạnh hơn nữa!!!