Cách đăng kí tài khoản Yahoo Japan thành công

Click vào  新規取得 để đăng kí

Kéo xuống chọn nút màu vàng để đồng ý đăng kí

Hệ thống đã gửi mã 6 số vào email, bạn vào lấy rồi điền vào đây, sau đó 次へ

Đơn giản như vậy là đã xong và các bạn có thể sử dụng id để mua hàng online rồi nhé

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *